DERMAN LABORATUVARI MİKROBİYOLOJİ TEST LİSTESİ

 

 

SIRA NO  
1 ASO (Türbidimetrik)
2 Tam Kan (Hemogram)
3 Hücre sayımı (vücut sıvıları)
4 Lökosit sayımı (manuel)
5 Nazal sekresyon incelenmesi
6 Romatoid faktör (RF) (Türbidimetrik)
7 Spermiyogram
8 Antibiyotik duyarlılık testi
9 Boğaz kültürü
10 İdrar Kültürü
11 Gaita kültürü
12 Kulak kültürü
13 Yara kültürü
14 Balgam Kültürü
15 Vagen cerviks
16 Burun kültürü
17 Meni kültürü
18 Konjunktiva kültürü
19 Bakteri tanımlanması (manuel)
20 Boyalı mikroskopik inceleme (Gram, M.mavisi, Wright, Ziehl-Neelsen, vb)
21 Boyasız direkt mikroskobik inceleme
22 Direkt parazit incelenmesi (manuel)
23 Gaitada amib-giardia aranması
24 Kan kültürü (aerob-anaerob)
25 Leishmania (Kan yayması)
26 VDRL-RPR
27 Anti HBs (Mikropartikül immün assay-MEIA veya benzeri)
28 Anti HIV (Kemiluminesans veya benzeri)
29 Brucella aglütinasyon testi (Rose Bengal)
30 Brucella aglütinasyonu (Coombs antiserumu ile)
31 Brucella tüp aglütinasyonu
32 HBsAg (Kemoluminesans veya benzeri)
33 HCV (Kemoluminesans veya benzeri)
34 Helicobacter pylori direk antijen
35 CRP (Türbidimetrik)
38 Plasmodium aranması (Kalın damla-periferik yayma)
39 Rotavirus antijeni
40 Periferik yayma
41 Kan grubu
42 Cross mach
43 Salmonella tüp aglütinasyonu (Grubel-Widal)
Tüm Hakları Saklıdır.